Côr Meibion Bro Aled
Bro Aled Male Voice Choir © 2013 Côr Meibion Bro Aled
A welsh male voice choir based in the rural village of
Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU
THE BEGINING SWYDDOGION
OFFICIALS LLYNIAU
PICTURES CYSYLLTU
 CONTACT NEWYDDION
NEWS CARTREF
HOME Dyddiadur - Calendar 2018


Mehefin 23 / June  23 – Eisteddfod Llanrwst

Mehefin 30 / June  30 – Eisteddfod Llansannan  Gorffenaf 14/ July 14 - Cyngerdd - Llansannan

Gorffenaf 19/ July 19 - Abergele

Gorffenaf 28/ July 28 - Conwy

Hydref 6 / Oct6 - Gadeirlan Llanelwy

Hydref 9/Oct 9  – St John’s Llandudno

Tachwedd 3 / November 3 - Gwyl Corawl Conwy

Tachwedd 24 / November 24 - Cyngerdd Blynnyddol

Rhagfyr 13 / December 13 - Carolau Abergele

Cysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown
brownk@brownk.plus.com