© 2013 Côr Meibion Bro Aled A welsh male voice choir based in the rural village of  Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU THE BEGINING SWYDDOGION OFFICIALS LLYNIAU PICTURES CYSYLLTU  CONTACT NEWYDDION NEWS CARTREF HOME Dyddiadur - Calendar 2017


  Mehefin/June 17 - Eisteddfod Llanrwst


  Mehefin/June 24  - Eisteddfod Bro Aled

    

  Gorffennaf/July 4 - St Johns, Llandudno


  Gorffennaf/July15  - Gwytherin (TBC)


  Awst/August  4 - 12 -  Eisteddfod Genedlaethol Mon


  Hydref/October 3 - St Johns, Llandudno
Cysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown  brownk@brownk.plus.com