© 2013 Côr Meibion Bro Aled A welsh male voice choir based in the rural village of  Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU THE BEGINING SWYDDOGION OFFICIALS LLYNIAU PICTURES CYSYLLTU  CONTACT NEWYDDION NEWS CARTREF HOME Dyddiadur - Calendar 2017

    

  Gorffennaf/July 4 - St Johns, Llandudno


  Gorffennaf/July15  - Pen Y Fron, Gwytherin


  Awst/August  4 - 12 -  Eisteddfod Genedlaethol Mon


  Medi/Sept 10 - St Mary’s Betws Y Coed


  Medi/Sept 19 - St Johns, Llandudno


  Hydref/October 10 - St Johns, Llandudno


  Hydref/October 14 - Mynydd Seion, Abergele


  Hydref/October 15 - Capel Y Fron, Dinbych


  Hydref/October 30 - Tachwedd/November 3 - Trip Cernyw


  Tachwedd/November 25 - Cyngerdd Blynddol

Cysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown  brownk@brownk.plus.com