© 2013 Côr Meibion Bro Aled A welsh male voice choir based in the rural village of  Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU THE BEGINING SWYDDOGION OFFICIALS LLYNIAU PICTURES CYSYLLTU  CONTACT NEWYDDION NEWS CARTREF HOME Dyddiadur - Calendar 2017

    

  

  Hydref/October 14 - Mynydd Seion, Abergele


  Hydref/October 15 - Capel Y Fron, Dinbych


  Hydref/October 30 - Tachwedd/November 3 - Trip Cernyw

  

  Tachwedd/November 10 - Capel Berthen, Lixwm


  Tachwedd/November 25 - Cyngerdd Blynddol


  2018

  Mai 10/May 10  -  Mynydd Seion, Abergele


  Mehefin 5/June  5 – St John’s Llandudno


  Gorffenaf/July 28 - Gwyl Conwy


  Hydref 9/Oct 9 – St John’s LlandudnoCysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown  brownk@brownk.plus.com