© 2013 Côr Meibion Bro Aled A welsh male voice choir based in the rural village of  Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU THE BEGINING SWYDDOGION OFFICIALS LLYNIAU PICTURES CYSYLLTU  CONTACT NEWYDDION NEWS CARTREF HOME Dyddiadur - Calendar 2016


Mai 12f- Ysbyty Abergele


Mai 13 - Talentau Bro Aled

    

Mehefin 4 - Bodffari (Priodas)


Mehefin 11 - Plas Maenan (Priodas)


Mehefin 12 -  Eglwys Trinity, Llandudno


Mehefin 25 - Eisteddfod Llansannan


Gorff5 - St John’s, Llandudno


Gorff 17 - St Mary’s, Betws y Coed


Gorff 30 - Gwyl ConwyCysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown  brownk@brownk.plus.com


Medi 18 - Eglwys Trinity, Llandudno


Hydref 8 - Parti Dathlu’r Cor (40 bl)


Hydref 15 - Llangynog


Hydref 18- St John’s, LLandudno


Hydref 24-28 - Taith Iwerddon


Tachwedd 5 - Gwyl Gorawl, Llandudno


Tachwedd 26 - Cyngerdd Blynyddol


Rhagfyr 13 -  Cyngerdd - Yr Wyddgrug