Côr Meibion Bro Aled
Bro Aled Male Voice Choir © 2013 Côr Meibion Bro Aled
A welsh male voice choir based in the rural village of
Llansannan in the heart of North Wales .........
Y  DECHRAU
THE BEGINING SWYDDOGION
OFFICIALS LLYNIAU
PICTURES CYSYLLTU
 CONTACT NEWYDDION
NEWS CARTREF
HOME   


Ycor

Dyddiadur 2022 
 

  Medi / September 10 - Priodas, Faenol Fawr

   Medi / September 23 - Rhiwabon

  Medi / September 30 - Llanrwst

   Tachwedd / November 12 - Cyngerdd Blynyddol

  Rhagfyr/December 15 - Carolau, Abergele

 

Cysylltu - Contact = Ysgrifennydd / Secretary: Mr Kevin Brown
brownk@brownk.plus. com