Côr Meibion Bro Aled
Bro Aled Male Voice Choir © 2013 Côr Meibion Bro Aled
A welsh male voice choir based in the rural village of
Llansannan in the heart of North Wales .........
CARTREF
HOME
Y  DECHRAU
THE BEGINING SWYDDOGION
OFFICIALS LLYNIAU
PICTURES CYSYLLTU
 CONTACT NEWYDDION
NEWS
Côr Meibion Bro Aled, Llansannan

Sefydlwyd y Côr yn 1976 i gystadlu yn yr Wyl Gerdd Dant.
Ers hyn mae’r Côr wedi diddannu yn lleol ac yn genedlaethol mewn cyngherddau, eisteddfodau a phriodasau.
Ein Arweinydd yw Angharad Ellis (Bmus) a chyfeilyddion, Anwen Mair ac Ann Evans.
Mae yna 45 o aelodau yn y Côr.

The Choir was formed in 1976 to compete in the National Cerdd Dant Festival.
Since then the Choir has entertained audiences locally and nationally in concerts, eisteddfodau and weddings.
Our musical director is Angharad Ellis from Cerrig y Drudion and our accompanists are Anwen Mair and Ann Evans. There are 45 members in the Choir.