© 2013 Côr Meibion Bro Aled A welsh male voice choir based in the rural village of  Llansannan in the heart of North Wales ......... CARTREF HOME Y  DECHRAU THE BEGINING SWYDDOGION OFFICIALS LLYNIAU PICTURES CYSYLLTU  CONTACT NEWYDDION NEWS

Y CD

O’r diwedd, mae’r CD ddisgwyledig allan ac ar gael gan:-

Dennis - 07926 029586

CYNGERDD BLYNYDDOL - TACHWEDD 25 2017

                                 AM 7:30 y.h.

CANOLFAN ADDYSG LLANSANNAN


UNAWDWYR


                           Triawd -TRIO