Côr Meibion Bro Aled
Bro Aled Male Voice Choir © 2013 Côr Meibion Bro Aled
A welsh male voice choir based in the rural village of
Llansannan in the heart of North Wales .........
CARTREF
HOME
Y  DECHRAU
THE BEGINING SWYDDOGION
OFFICIALS LLYNIAU
PICTURES CYSYLLTU
 CONTACT NEWYDDION
NEWS

Y CD

O’r diwedd, mae’r CD ddisgwyledig allan ac ar gael gan:-

Dennis - 07926 029586

CYNGERDD BLYNYDDOL - TACHWEDD 25 2017

                                 AM 7:30 y.h.

CANOLFAN ADDYSG LLANSANNAN


UNAWDWYR


                          Triawd -TRIO